nəticəsizlik

nəticəsizlik
is. Nəticəsi, axırı olmama; müvəffəqiyyətsizlik, aqibətsizlik, uğursuzluq. Təşəbbüsün nəticəsizliyi. Danışıqların nəticəsizliyi. – . . Şiraslanın müvəffəqiyyətsizliyindən, bu işin nəticəsizliyindən <Solmaz> nə qədər də ağır iztirablar keçirib, yanıqlı nəğmələr oxuyacaqdır. S. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • səmərəsizlik — is. Səmərəsiz olma, faydasızlıq, nəticəsizlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • himayəsizlik — is. Baxımsız, adamsız. – <Qızıl Arslan:> Aralıqda mövcud olan bütün anlaşılmazlıq, hətta bir para ixtilaflar da himayəsizlik nəticəsində yaradılmışdır. M. S. O …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • aqibətsizlik — is. Heç bir şeylə nəticələnməmə; müvəffəqiyyətsizlik, nəticəsizlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • axırsızlıq — is. 1. Sonsuzluq, nəhayətsizlik; sonu, nəhayəti olmama. 2. Nəticəsizlik, aqibətsizlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • uğursuzluq — is. 1. Məşumluq, şükümsüzlük, bədbəxtlik, fəlakət, bəxti gətirməmə. Adamlar həmişə bir fəlakətə, uğursuzluğa düçar olanda kor şeytandan görərdilər. M. C.. 2. Müvəffəqiyyətsizlik, nəticəsizlik. Cəhdlərin uğursuzluğu. Təşəbbüsün uğursuzluğu.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xeyirsizlik — is. Heç bir xeyir, fayda verməmə, heç bir xeyri, faydası olmama, faydasızlıq, nəticəsizlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • — is. 1. Fəaliyyət, çalışma, zəhmət, əmək. Əqli iş. Fiziki iş. İş görmək. Elmi iş. İşlə məşğul olmaq. – İş insanın cövhəridir. (Ata. sözü). İş rəncbərin, güc öküzün, yer özününkü; Bəyzadələri, xanları neylərdin, ilahi! M. Ə. S.. İş nə qədər qızğın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • anlaşılmazlıq — is. 1. Anlaşılmaz şeyin halı. 2. Bir birini anlamama, başa düşməmə, yaxud yanlış başa düşmə və bunun nəticəsində törəyən hal, keyfiyyət. <Qızıl Arslan:> Aralıqda mövcud olan bütün anlaşılmazlıq, hətta bir para ixtilaflar da himayəsizlik… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • faydasızlıq — is. Faydası, xeyri, nəticəsi, səmərəsi olmama; xeyirsizlik, səmərəsizlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əsassızlıq — is. 1. Bünövrəsizlik, təməlsizlik. 2. Heç bir sübuta, dəlilə, gerçəkliyə istinad etməmə; əsilsizlik, həqiqətdən məhrumluq, tutarsızlıq. Şayiənin əsassızlığı. Çıxarılan nəticənin əsassızlığı. İrəli sürülən təqsirin əsassızlığı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”